Treceți la conținutul principal

Cuvinte din Engleza in Romana | Dictionar Englez Roman

Liste de cuvinte traduse din engleza in romana oferita de cursurio.com, cuvinte care incep cu una din literele A, B, C, D, E. Dictionar englez roman simplu de cuvinte uzuale traduse in limba engleza, oferim doar traducerea principala a cuvintelor. Cuvintele sunt asezate in ordine alfabetica: Cuvinte Engleza Romana Litera A, Cuvinte Engleza Romana Litera B, Cuvinte Engleza Romana Litera C, Cuvinte Engleza Romana Litera D, Cuvinte Engleza Romana Litera E.

Cuvinte din Engleza in Romana | Dictionar Englez Roman
Cuvinte Engleza Romana Dictionar Traduceri F, G, H, I, J
Cuvinte Engleza Romana Dictionar Traduceri K, L, M, N, O
Cuvinte Engleza Romana Dictionar Traduceri P, Q, R, S, T
Cuvinte Engleza Romana Dictionar Traduceri U, V, W, X, Y, Z
Cuvinte din Germana in Romana | Dictionar German Roman
Cuvinte din Romana in Germana | Dictionar Roman German

Engleza Romana
able capabil
about despre
above (mai) sus / deasupra
(to) accept (a) accepta
accident accident
(to) accuse (a) acuza
act act / faptă
(to) activate (a) activa
action acţiune
actor actor
(to) add (a) adăuga
advance avans
adversary adversar
advice sfat
afraid speriat
after după
again din nou
against împotriva
age vârstă
ago în urmă
agree accepta / a fi de acord
air aer
airplane avion
airport aeroport
all tot / toate / toţi
(to) allow (a) permite
also (de) asemenea
always întotdeauna / mereu
am sunt
ambition ambiţie
among printre
(to) amuse (a) amuza
an o / un
(to) analyze (a) analiza
and şi
angel înger
anger furie / înfuria
animal animal
answer răspuns
any oricare
apartment apartament
(to) appear (a) apărea
apple măr
appropriate adecvat / potrivit
are sunt
area zonă
arm braţ
armchair fotoliu
(to) arrange (a) aranja / organiza
(to) arrive (a) ajunge / sosi
arrow săgeată
art artă
as ca
(to) ask (a) cere / întreba
assess evalua
at la
attack atac / (a) ataca
avoid evita
away departe
baby copil
back înapoi / spate
bad rău
bag sac / pungă
balance echilibru / echilibra
balcony balcon
ball minge / bilă
band bandă
bandage bandaj
bank bancă
bar bar / bară
basic de bază
bat liliac / bâtă
bathroom baie
(to) be (a) fi
bear urs / a suporta
beat a bate
beauty frumuseţe
because deoarece / pentru că
become a deveni
bed pat
bee albină
been a fost
before înainte
began a început
begin a începe
behind în spate
believe a crede
bell clopot
belt curea / centură
best cel mai bun
better mai bine / bun
between între
big mare
bike bicicletă
bill proiect de lege / factură
biology biologie
bird pasăre
(a) bit un pic / o bucăţică
black negru
block bloc / a bloca
blood sânge
blue albastru
boat barcă
(to) boil (a) fierbe
boy băiat
bracelet brăţară
brake frână
bread pâine
brick cărămidă
bridge pod
(to) bring (a) aduce
brother frate
bug gândac
(to) build (a) construi
building clădire / construcţie
burn arsură / a arde
(to) bury (a) îngropa
butter unt
by de / prin / de către
cage cuşcă
cake tort
(to) call apel / (a) suna
came a venit
camp tabără
can cană / poate
(to) cancel (a) anula / şterge
candle lumânare
candy bomboane
car automobil / maşină
card card / cartelă
care îngrijire / grijă
carrot morcov
carry transporta
case caz
cat pisică
(to) catch captură / (a) prinde
caught prins
cause cauză / a cauza
cell celulă
cent cent
center centru
century secol
certain sigur
chain lanţ
chair scaun
chance şansă
(to) change schimbare / (a) schimba
character caracter
cheap ieftin
(to) check verificare / (a) verifica
cheek obraz
cheerful vesel
child copil
church biserică
clean curat
(to) close (a) închide / aproape
clothing îmbrăcăminte
cloud nor
coat palton
cold frig / rece
collar guler
colleague coleg
come a veni
(to) compete (a) concura
conclusion concluzie
(to) confront (a) confrunta
confuse (a) confunda
content conţinut / mulţumit
cookie fursec / biscuit
corner colţ
cotton bumbac
country ţară
courage curaj
cow vacă
cross cruce / a traversa
cucumber castravete
cup ceaşcă
curse blestem
cut (a) tăia / reduce / tăiat
damage prejudiciu / (a) defecta
dance dans(a)
danger pericol
dark întuneric / întunecat
daughter fiică
day zi
(to) dazzle (a) uimi / orbi
dead mort
deal afacere
dear drag(ă)
death moarte / deces
December decembrie
(to) decide (a) decide
deed faptă
deep adânc / adâncime
(to) defend (a) apăra
degree grad
delay întârziere / (a) întârzia
(to) delete (a) şterge
(to) deliver (a) livra
demand cerere / (a) cere
(to) depend (a) depinde
(to) describe (a) descrie
desert deşert
design proiect / (a) proiecta
(to) develop (a) dezvolta
did a făcut
different diferit
difficult dificil
dinner cină
direct direct
(to) discuss (a) discuta
disease boală
distance distanţă
(to) dive (a) scufunda
diver scafandru
(to) do (a) face
doctor doctor / medic
(to) dodge (a) eschiva
dog câine
doll păpuşă
done terminat / făcut
door uşă
double dublu
doubt îndoială
doughnut gogoaşă
dove porumbel
down jos
draw remiză / (a) atrage
dream vis / (a) visa
dress rochie
(to) drink băutură / a bea
(to) drive (a) conduce
drop picătură
dry uscat / a usca
each fiecare
eagle vultur
ear ureche
early devreme / timpuriu
earth pământ
ease uşurinţă
east est
easy uşor
(to) eat (a) mânca
economy economie
(to) edit (a) edita
edge margine
effect efect
egg ou
eight opt
eighteen optsprezece
either oricare
electric electric
element element
elephant elefant
eleven unsprezece
else altfel
emotion emoţie
end sfârşit
enemy inamic / duşman
energy energie
engine motor
enough suficient / destul
enter introduce
equal egal
equation ecuaţie
equipment echipament
essence esenţă
(to) estimate (a) estima
even chiar
evening seară
event eveniment
(to) evolve (a) evolua
evolution evoluţie
example exemplu
exhausted epuizat
experience experienţă
(to) explain (a) explica
eye ochi

Cuvinte din Engleza in Romana | Dictionar Englez Roman
Cuvinte Engleza Romana Dictionar Traduceri F, G, H, I, J
Cuvinte Engleza Romana Dictionar Traduceri K, L, M, N, O
Cuvinte Engleza Romana Dictionar Traduceri P, Q, R, S, T
Cuvinte Engleza Romana Dictionar Traduceri U, V, W, X, Y, Z
Cuvinte din Germana in Romana | Dictionar German Roman
Cuvinte din Romana in Germana | Dictionar Roman German


Lectii de baza limba Engleza:
Lectia 1 - Alfabetul in Engleza
Lectia 2 - Numerele in Engleza
Lectia 3 - Zilele Saptamanii in Engleza
Lectia 4 - Lunile Anului in Engleza
Lectia 5 - Culorile in Engleza
Lectia 6 - Cuvinte din Engleza in Romana | Dictionar Englez Roman
Lectia 7 - Cuvinte din Romana in Engleza | Dictionar Roman Englez

Comentarii

Despre CursuriO:

Site-ul nostru CursuriO.com este creat si dedicat persoanelor care vor sa studieze si sa invate ceva nou, pentru moment oferim posibilitatea de a invata limba engleza, limba franceza si limba germana. Cursurile noastre sunt gratuite si pot fi accesate online de oricine. Toate cursurile contin lectii atent analizate pentru a usura munca persoanelor dornice de a studia si invata. Important! Nu vindem carti, cd-uri sau alte produse, nu suntem un magazin online, nu dorim donatii de la vizitatori site-ului nostru. Nu oferim nici un fel de asigurari si nu garantam nimic, articolele de pe acest site au scop informativ. EN: We do not sell books, CDs or other products, we are not an online store, we do not want donations from our visitors. We do not offer any kind of insurance and we do not guarantee anything, the articles on this site are for informational purposes.

Urmariti CursuriO.com pe internet:

Abonativa la Youtube RoClipuri CursuriO - Imi place Facebook.com/cursurio